۱۳۹۷/۰۷/۰۱
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : احمد علي
نام خانوادگي : اسدي
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي :
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : باستان شناسي
دانشکده : باستان شناسي و مرمت
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي
رشته باستان شناسي
دانشگاه تهران (ايران)
سال 1377 تا 1381 پايان نامه نداشتم

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
1-اسدي "The Use OF Bone In The Handicrafts of Shiraz - Iran " (2018)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
تاريخ ايران
مستند نگاري اشياء موزه اي
كارداني
آشنايي با باستان شناسي و روشهاي آن
ترسيم فني (۱)
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران
نقشه برداري
تاريخ عمومي ايران
آشنايي با هنر و تمدن فرهنگ هاي همجوار
سفال دوره پيش از اسلام ايران
هنر و تمدن اسلامي (۱)
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي دوره اسلامي ايران(۱)
سفال دوره اسلامي ايران
کارآموزي شناسايي و بررسي باستان شناسي
حفاظت و مرمت در محل کاوش باستان شناسي
كـارشناسي
تاريخچه علم باستان شناسي
بررسي تمدن هاي باستاني از نظر قرآن کريم
مباني فرهنگي باستان شناسي
مباني تطور انسان(انسان شناسي فرهنگي و فيزيکي)
هنر و معماري بين النهرين در دوران تاريخي
هنر خاور دور (چين و ژاپن) باستان
موزه داري
هنر و تمدن اسلامي (۲)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)