۱۳۹۷/۰۴/۲۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : احمد علي
نام خانوادگي : اسدي
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي :
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : باستان شناسي
دانشکده : باستان شناسي و مرمت
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
تاريخ ايران
مستند نگاري اشياء موزه اي
كارداني
ترسيم فني (۱)
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران
نقشه برداري
تاريخ عمومي ايران
آشنايي با هنر و تمدن فرهنگ هاي همجوار
سفال دوره پيش از اسلام ايران
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي دوره اسلامي ايران(۱)
سفال دوره اسلامي ايران
کارآموزي شناسايي و بررسي باستان شناسي
حفاظت و مرمت در محل کاوش باستان شناسي
كـارشناسي
بررسي تمدن هاي باستاني از نظر قرآن کريم
مباني فرهنگي باستان شناسي
مباني تطور انسان(انسان شناسي فرهنگي و فيزيکي)
هنر و معماري بين النهرين در دوران تاريخي
هنر و تمدن اسلامي (۲)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)