۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : رضا
نام خانوادگي : مشکسار
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي :
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : معماري
دانشکده : معماري و شهرسازي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-مشکسار ر "ردپاي شعر در معماري و تعاملات و مشابهات آن ها با هم " دومين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران،معماري ومديريت بحران (1396)
۲-مشکسار ر "بررسي تعاملات و مرز مشترک معماري وادبيات " همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در افق هاي نوين عمران و معماري (1395)
۳-مشکسار ر "تاثير تغييرات اقليمي بر اصول معماري همساز با اقليم شهر شيراز " چهارمين کنفرانس علمي پژوهشي افق هاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي معماري و شهرسازي ايران (1395)
۴-مشکسار ر "رويکردهاي انرژي محور جهت ارتقاي مراکز درماني(انرژي صفر در مراکز درماني) " دومين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي ومحيط زيست پايدار (1394)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
بيان معماري
مقدمات طرح معماري (۱)
عناصر و جزييات ساختمان
متره و برآورد
طرح معماري (۱)
آشنايي با کامپيوتر
مقدمات معماري داخلي
نقشه کشي
متره و برآورد
عناصر و جزئيات ساختمان
تاسيسات و تنظيم شرايط اقليمي
طراحي پايه (۱)
راينو مقدماتي (مدل‌سازي)
راينو پيشرفته (رندرينگ)
روشنايي و نورپردازي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)