۱۳۹۷/۰۴/۲۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : سيده اکرم
نام خانوادگي : اوليائي طبائي
سال تولد : 1364
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي :
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : فرش
دانشکده : هنرهاي کاربردي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : akram.oliyaei@yahoo.com


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران
آشنايي با بافته هاي سنتي ايران
بافت فرش (۱)
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران
آشنايي با بافته هاي سنتي ايران
بافت گليم
بافت فرش (۱)
بافت فرش (۲)
حفاظت و مرمت فرش (۱)
حفاظت و مرمت فرش (۲)
بافت فرش (۳)
بافت فرش (۴)
کارآموزي
پروژه نهايي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)