۱۳۹۷/۰۴/۲۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : رضا
نام خانوادگي : پورزرين
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 93
مرتبه علمي : مربي
بخش : نقاشي
دانشکده : هنرهاي تجسمي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : rpoorzarrin@gmail.com


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
طراحي از اشياء موزه‌اي
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران
مباني هنرهاي تجسمي (۱)
مباني هنرهاي تجسمي (۲)
طراحي پايه
فرهنگ، هنر و هويت ايراني و اسلامي
مباني هنرهاي تجسمي (۱)
مباني هنرهاي تجسمي (۲)
طراحي پايه
سير تحول نقش در هنر ايران
خوشنويسي و طراحي حروف
مباني هنر هاي تجسمي (۱)
مباني هنر هاي تجسمي (۲) - (رنگ شناسي)
طراحي پايه (۱)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)