۱۳۹۷/۰۴/۲۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : کيهان
نام خانوادگي : ولي نژاد
سال تولد : 1356
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : ارتباط تصويري
دانشکده : هنرهاي تجسمي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : kvalinejad@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي ارشد
رشته عکاسي
دانشگاه هنر تهران (ايران)
سال 1379 تا 1382 زن، هويت و پسامدرنيسم در آثار سيندي شرمن


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
عکاسي
عکاسي
عکاسي از اشياء موزه اي
عکاسي
عکاسي (۱)
عکاسي (۲)
عکاسي ديجيتال
عکاسي
عکاسي (۱)
عکاسي (۲)
اصول و مباني ارتباطات

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)