۱۳۹۷/۰۴/۲۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : ليلا
نام خانوادگي : گله داران
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات نمايشي
دانشکده : هنرهاي نمايشي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
هنر در تاريخ (۱)
هنر در تاريخ (۲)
آشنايي با هنر در تاريخ (۱)
آشنايي با هنر در تاريخ (۲)
سير تحول نقش در هنر ايران
آشنايي با هنر در تاريخ (۲)
سير تحول نقش در هنر ايران
مردم شناسي
تاريخ هنر جهان
هنر در دنياي کودکان و آموزش آن
آشنايي با ادبيات کهن و معاصر جهان
تمثيل شناسي
تاريخ نمايش در جهان
اسطوره و نمايش
تاريخ هنر

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)