۱۳۹۷/۰۴/۲۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : گلبرگ
نام خانوادگي : ابوترابيان
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1396
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات نمايشي
دانشکده : هنرهاي نمايشي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
هنرهاي سنتي
مردم شناسي
فنون راهنمايي در موزه
آشنايي با رشته‌هاي هنري
تاريخ هنر (۲)
جامعه شناسي هنر
فرهنگ و ادبيات عامه
فلسفه مقدماتي شرق
بنياد نمايش در شرق و غرب
تاريخ نمايش در ايران

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)